O NÁS

Naša firma Renova-ART,s.r.o. sa zaoberá reštaurovaním a obnovou historických pamiatok, rekonštrukciami,štukatérskými prácami, kameno-sochárskymi prácami, grafickými návrhmi a ich realizáciou. Každá pamiatka si vyžaduje špecifický prístup, preto vykonávame kompletný reštaurátorský výskum v spolupráci s metodikom, chemikom a pamiatkovým úradom.
Ponúkame Vám služby na profesionálnej úrovni a spoluprácu v najvyžšej kvalite za použitia moderných i dobových technológií.


Špecializujeme sa na reštaurovanie a rekonštrukciu:

 • exteriérových a interiérových kamených sôch
 • kamených článkov architektúry
 • drevených plastík
 • obnovu historických fasád

Umelecko remeselné práce:

 • štukatérske práce
  • výroba a montáž štukových, alebo sadrových profilových ríms
  • odlievanie ornamentov
 • kamenárske práce
 • sochárske práce
 • sakrálna tvorba
  • výroba liturgického zariadenia (obetný stôl, ambon, bohostánok, krstiteľnica, oltár, svietniky)
 • kópie prevedené do kameňa alebo dreva
 • vyhotovenie silikónových foriem a odliatkov v rôznych materiáloch (umelý pieskovec, epoxid atď.)
 • zlátenie, striebrenie
 • grafické návrhy