Reštaurovanie dreva

Sv. Rochus

Sv. Rochus

Polychromovaná drevorezba reštaurovaná pre muzeálne účely.
Autor : slovenský rezbár
Datovanie : 18. storočie / 1740 – 1800 /
Umiestnenie pamiatky : Slovenské národné múzeum Bojnice
Rozmery : 118 x 43 x 28 cm
Oltár - obec Bajč

Oltár - obec Bajč

Renovácia a zakonzervovanie dreveného oltára so sochou Ježiša Krista.
Zvonica

Zvonica

Reštaurovanie drevenej zvonice z osady Štrkovec neďaleko Šoporne.